Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Săn học bổng du học

Khám phá học bổng du học từ University of Otago

Bạn mơ ước du học tại University of Otago? Hãy săn các học bổng dành cho sinh viên Việt Nam do trường cung cấp.

Có 31 học bổng du học cấp bới University of Otago

Diane Campbell-Hunt Memorial Award
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$1,000.00 (14,285,714 đ)
Vice-Chancellor’s Scholarship for International Students
Bậc học:
Career based/Vocational +1 other
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$10,000.00 (142,857,143 đ)
University of Otago Ralph and Eve Seelye Academic Excellence Entrance Scholarships
Bậc học:
Career based/Vocational +1 other
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
University of Otago Donna-Rose McKay Entrance Scholarship
Bậc học:
Career based/Vocational +1 other
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$6,000.00 (85,714,286 đ)
University of Otago 150th Entrance Scholarships
Bậc học:
Career based/Vocational +1 other
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$13,000.00 (185,714,286 đ)
University of Otago Academic Excellence Entrance Scholarship
Bậc học:
Career based/Vocational +1 other
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
University of Otago Performance Entrance Scholarship
Bậc học:
Career based/Vocational +1 other
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$6,000.00 (85,714,286 đ)
University of Otago Leaders of Tomorrow Entrance Scholarship
Bậc học:
Career based/Vocational +1 other
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$6,000.00 (85,714,286 đ)
Science Horizons Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng

Liên hệ nhà trường