COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

79 Học bổng tại New Zealand

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 299 khóa học
6182
Lượt xem
86
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 106 khóa học
crossBorderImg
Nhận bằng của New Zealand
2055
Lượt xem
27
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 358 khóa học
4544
Lượt xem
83
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 147

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 725 khóa học
6621
Lượt xem
101
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 310 khóa học
2329
Lượt xem
37
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 465 khóa học
2563
Lượt xem
49
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 539 khóa học
2162
Lượt xem
28
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 325 khóa học
3306
Lượt xem
74
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Học bổng
Xem 13 khóa học
586
Lượt xem
10
Yêu thích
courses
Học bổng
Xem 12 khóa học
118
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Học bổng
Xem 5 khóa học
10
Lượt xem
courses

Gợi ý cho bạn

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 6 khóa học
52
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

Lọc kết quả tìm kiếm

close