167 Học bổng tại New Zealand

Hãy chọn một ngành học để chúng tôi có thể thu hẹp tìm kiếm của bạn.
Sau đó chọn một trường và một khóa học mà bạn quan tâm để tìm hiểu thêm về học bổng của trường đó.

BƯỚC TIẾP THEO

Điền thông tin bằng cấp để tìm trường & khóa học phù hợp nhất

Chọn Bạn đến từ…
Chọn Bằng cấp hiện tại từ…
Bằng cấp Chưa/đã hoàn tất
Xếp loại kết quả học tập
Nhập trình độ học vấn và điểm trung bình của bạn để tìm kết quả phù hợp nhất
Điểm hiện tại/dự kiến
12699 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Học bổng

Xem 634 khóa học

courses
4607 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 99 khóa học

courses
15741 LƯỢT XEM

1 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Học bổng

Xem 346 khóa học

courses
40645 LƯỢT XEM

6 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 269 khóa học

courses
15036 LƯỢT XEM

7 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Học bổng

Xem 301 khóa học

courses
14041 LƯỢT XEM

1 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 165

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 516 khóa học

courses
1159 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 154 khóa học

courses
4715 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Học bổng

Xem 576 khóa học

courses
2777 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 134 khóa học

courses
2592 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 168 khóa học

courses
336 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 12 khóa học

courses
6576 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Học bổng

Xem 650 khóa học

courses