COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

78 Học bổng tại New Zealand

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 277 khóa học
7121
Lượt xem
112
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 112 khóa học
crossBorderImg
Nhận bằng của New Zealand
2309
Lượt xem
31
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 357 khóa học
5892
Lượt xem
105
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 147

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 725 khóa học
6874
Lượt xem
106
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 310 khóa học
2828
Lượt xem
46
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 465 khóa học
2851
Lượt xem
60
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 539 khóa học
2451
Lượt xem
44
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 317 khóa học
3919
Lượt xem
88
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Học bổng
Xem 13 khóa học
747
Lượt xem
12
Yêu thích
courses
Học bổng
Xem 46 khóa học
193
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Học bổng
Xem 12 khóa học
156
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

Gợi ý cho bạn

Whitecliffe

NEWZEALAND New Zealand
Xem 19 khóa học
239
Lượt xem
courses

Lọc kết quả tìm kiếm

close