Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Săn học bổng du học

Khám phá học bổng du học từ University of Canterbury

Bạn mơ ước du học tại University of Canterbury? Hãy săn các học bổng dành cho sinh viên Việt Nam do trường cung cấp.

Có 41 học bổng du học cấp bới University of Canterbury

C Wright Mills Scholarship in Sociology and Anthropology
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$3,750.00 (53,571,429 đ)
Betty Wignall Scholarship in Chemistry
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$5,000.00 (71,428,571 đ)
Department of Economics and Finance PhD Scholarship
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Other Discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
T W Adams Scholarship in Forestry
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
Kuching Malaysian Alumni Scholarship (International Application Round)
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$10,000.00 (142,857,143 đ)
McKelvey Award
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
Gateway Antarctica's Ministry of Foreign Affairs and Trade Scholarship in Antarctic and Southern Ocean Studies
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$5,000.00 (71,428,571 đ)
Go Waitaha Canterbury Scholarship (School-Leaver Scholarship)
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$5,000.00 (71,428,571 đ)
Rotary Club of Christchurch Blackgrove Scholarship (School-Leaver Scholarship)
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$5,000.00 (71,428,571 đ)

Liên hệ nhà trường