Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Săn học bổng du học

Khám phá học bổng du học từ University of Auckland

Bạn mơ ước du học tại University of Auckland? Hãy săn các học bổng dành cho sinh viên Việt Nam do trường cung cấp.

Có 17 học bổng du học cấp bới University of Auckland

Dean's Asia Scholarship in the Faculty of Business and Economics
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Other Discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
Faculty of Science Masters Awards
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
AUEA Braithwaite-Thompson Graduate Research Awards
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
University of Auckland Pathway Partner High Achiever Award
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$1,000.00 (14,285,714 đ) - NZ$10,000.00 (142,857,143 đ)
University of Auckland Vietnam Excellence Scholarship
Bậc học:
Thời hạn:
20 April 2023, 21 November 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
University of Auckland Business School Dean's Doctoral Scholarship
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
University of Auckland Foundation Pathway High Achiever Award
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
NZ$1,000.00 (14,285,714 đ) - NZ$10,000.00 (142,857,143 đ)
Beatrice Ratcliffe Entry-Level Scholarship in Music
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
Dean's International Doctoral Scholarship (FMHS)
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng

Liên hệ nhà trường