Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Săn học bổng du học

Khám phá học bổng du học từ Murdoch University

Bạn mơ ước du học tại Murdoch University? Hãy săn các học bổng dành cho sinh viên Việt Nam do trường cung cấp.

Có 11 học bổng du học cấp bới Murdoch University

Professor ST Leong Memorial Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$2,500.00 (41,666,667 đ)
Defence Science Centre Scholarship
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$10,000.00 (166,666,667 đ)
Tom Lyons Honours Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
12 March 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$8,000.00 (133,333,333 đ)
Clyde McGill and Colleen Rigby Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
12 March 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$1,000.00 (16,666,667 đ)
IT Discipline Top-up Scholarship
Bậc học:
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$8,000.00 (133,333,333 đ)
Dr Jolyn Tan Memorial Scholarship
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
12 March 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$4,000.00 (66,666,667 đ)
International Welcome Scholarships
Bậc học:
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
Loneragan Family Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
12 March 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$3,000.00 (50,000,000 đ)
Wildlife and Conservation Medicine Residency Program
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$35,000.00 (583,333,333 đ)

Tư vấn du học