Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Săn học bổng du học

Khám phá học bổng du học từ Lakehead University

Bạn mơ ước du học tại Lakehead University? Hãy săn các học bổng dành cho sinh viên Việt Nam do trường cung cấp.

Có 4 học bổng du học cấp bới Lakehead University

International Lakehead-Georgian Scholarships
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
Faculty Research Awards for Graduate Students
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Cash
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
Graduate Assistantships
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
CAD$10,506.00 (175,100,000 đ)
International Undergraduate Entrance Scholarships
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng

Liên hệ nhà trường