Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Săn học bổng du học

Khám phá học bổng du học từ La Trobe University

Bạn mơ ước du học tại La Trobe University? Hãy săn các học bổng dành cho sinh viên Việt Nam do trường cung cấp.

Có 10 học bổng du học cấp bới La Trobe University

La Trobe University Excellence Scholarship
Bậc học:
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
50% of fees
Early Bird Acceptance Grant - International Students
Bậc học:
Thời hạn:
Expected December 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
Regional Victoria Experience Bursary
Bậc học:
Thời hạn:
31 December 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$3,000.00 (50,000,000 đ)
La Trobe University Industry Research Scholarship
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$28,854.00 (480,900,000 đ)
Mathematical Models in Immuno-Epidemiology PhD scholarship
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$28,854.00 (480,900,000 đ)
Pathway to Victoria Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$2,500.00 (41,666,667 đ)
Vice-Chancellor Excellence Scholarship - Vietnam
Bậc học:
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Free products/services
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
Destination Australia Scholarships - International Students
Bậc học:
Thời hạn:
31 December 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$15,000.00 (250,000,000 đ)
La Trobe South East Asia Scholarship
Bậc học:
Thời hạn:
Expected December 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng

Liên hệ nhà trường