Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

30 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Saint Louis University

usa

641

17

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Analytics, Bachelor's to M.S. Accelerated Program

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Analytics, M.S.

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Analytics, Post-Baccalaureate Certificate

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Tám 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Artificial Intelligence, M.S.

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Bioinformatics and Computational Biology, Bachelor's to M.S. Accelerated Program

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Bioinformatics and Computational Biology, M.S.

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Biostatistics and Health Analytics, M.S.

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Biostatistics, B.S. to Health Data Science, M.S. Accelerated Program

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 147 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Technology Management, B.S.

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023

US$49,800.00 (1,245,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Computer Engineering, B.S.

Bằng đại học

Toàn thời gian - 144 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023

US$49,800.00 (1,245,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Computer Science, B.A.

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023

US$49,800.00 (1,245,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Computer Science, B.A. to Computer Science, M.S. Accelerated Program

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Saint Louis University

St. Louis là một trong những trường đại học Công giáo lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, nổi tiếng về nghiên cứu có tầm ảnh hưởng và các khóa học danh giá

  • 12.000+ sinh viên đến từ 82 quốc gia
  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 9:1
  • 13 chương trình nằm trong top 50 ở Hoa Kỳ
  • Khuôn viên xanh mát, hiện đại và rộng 271 mẫu Anh

Tư vấn du học