Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

22 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Miami University

usa

669

10

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Data Analytics

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 29 Tháng Một 2024

US$38,492.96 (962,324,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Business in Information Systems and Analytics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 29 Tháng Một 2024

US$38,492.96 (962,324,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Computer Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 29 Tháng Một 2024

US$38,492.96 (962,324,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Data Science and Statistics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 29 Tháng Một 2024

US$38,492.96 (962,324,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Engineering - Robotics Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 29 Tháng Một 2024

US$38,492.96 (962,324,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Engineering in Computer Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 29 Tháng Một 2024

US$38,492.96 (962,324,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Games plus Simulation

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 29 Tháng Một 2024

US$38,492.96 (962,324,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Software Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 29 Tháng Một 2024

US$38,492.96 (962,324,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Combined Bachelor's Degree and Master of Science in Electrical and Computer Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 29 Tháng Một 2024

US$38,492.96 (962,324,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Combined Bachelor's/Master of Science in Business Analytics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 29 Tháng Một 2024

US$38,492.96 (962,324,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Combined Bachelors / Masters - Computer Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 29 Tháng Một 2024

US$38,492.96 (962,324,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Computer and Information Technology - Associate in Applied Science

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 62 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 29 Tháng Một 2024

US$16,535.40 (413,385,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Miami University

Miami University tạo điều kiện vươn tới thành công cho những sinh viên muốn trải nghiệp chất lượng giáo dục cao nhất.

  • Lựa chọn đa dạng trong các chương trình đào tạo chất lượng
  • Mức lương và tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp trên mức bình quân
  • Cơ sở vật chất hiện đại, duy trì tốt, đáp ứng mọi nhu cầu
  • Nhiều cơ hội thực tập và du học

Tư vấn du học