Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

37 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Wright State University

usa

524

20

Accountancy, BSB

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023, 28 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

28 February 2023, 31 May 2023

US$20,232.00 (505,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy, MAcc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023

US$13,500.00 (337,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Analytics for Business Professionals Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 9 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 28 Tháng Tám 2023

US$13,500.00 (337,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Business Technologies, AAB

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023, 28 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

28 February 2023, 31 May 2023

US$20,232.00 (505,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Business and Administration, AS

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023, 28 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

28 February 2023, 31 May 2023

US$20,232.00 (505,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business, MBA

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 33 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023, 28 Tháng Tám 2023

US$14,700.00 (367,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Combined Human Resource Management, BSB, and Instructional Design and Learning Technologies, MEd

Bằng đại học

Toàn thời gian - 141 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023, 28 Tháng Tám 2023

US$20,232.00 (505,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Combined Organizational Leadership, BS & Leadership Development, MS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 141 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023, 28 Tháng Tám 2023

US$20,232.00 (505,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Digital Marketing Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 9 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 28 Tháng Tám 2023

US$13,500.00 (337,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Engineering and Innovation Entrepreneurship, MEIE

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 31 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 28 Tháng Tám 2023

US$13,500.00 (337,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Entrepreneurship, BSB

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023, 28 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

28 February 2023, 31 May 2023

US$20,232.00 (505,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Finance, BSB

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 8 Tháng Năm 2023, 28 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

28 February 2023, 31 May 2023

US$20,232.00 (505,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Wright State University

Chương trình học chất lượng cao cho chắp cánh cho ước mơ trở thành nhà khoa học, nghệ sĩ, kỹ sư, bác sĩ hay lãnh đạo doanh nghiệp của mỗi sinh viên.

  • Hai học xá trong khu vực có chi phí hợp lý ở Ohio
  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 14:1
  • Ch.trình kinh doanh, kỹ thuật và điều dưỡng xếp hạng cao ở Mỹ
  • Nhiều cơ hội học tập trải nghiệm thực tế

Tư vấn du học