Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

10 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Lambton College

canada

1155

15

Advanced Project Management - Information Technology

32 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Artificial Intelligence & Machine Learning

15 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Big Data Analytics

35 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Analytics

20 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Computer Programmer

22 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Cyber Security & Computer Forensics

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

DevOps for Cloud Computing

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Esports Entrepreneurship & Administration

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Full Stack Software Development

10 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Wireless Networking

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Lambton College

Lambton College cung cấp nhiều lộ trình nghiên cứu ứng dụng và vừa học vừa làm với một nền giáo dục xuất sắc song hành cùng trải nghiệm thực tiễn.

  • Cơ hội tham gia các nghiên cứu hàng đầu
  • Sở hữu các thiết bị chuyên môn và Trung tâm xuất sắc toàn quốc
  • Có 3 khu học xá
  • Các chương trình học bổng đa dạng và lịch học tinh gọn

Tư vấn du học