Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Nội dung bạn sẽ được học

The Certificate in Training Systems Development program is designed for students who do not wish to earn a masters degree or for those who have already earned a master’s degree in a related field. The purpose of the certificate is to develop and update skills and knowledge in the training design and development area in order for students to advance to new positions in corporate or public agency training departments. It offers professional training program developers an opportunity to strengthen and augment their skills. This program is especially useful to students who already hold a masters degree in a related field, such as industrial psychology, broadcast and communication arts, or human resource development or for those who need documentation in training competencies to meet governmental requirements.

Khoa bạn sẽ vào học

Graduate College of Education

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (18 giờ tín chỉ)

Học phí
US$14,898.00 (372,450,000 đ) một năm
Ngày bắt đầu

Tháng Tám 2022

Địa điểm

Graduate College of Education

1600 Holloway Avenue,

Burk Hall, Room 501,

SAN FRANCISCO,

California,

94132, United States

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên quốc tế

Applicants educated outside of the United States must have earned a degree or diploma that SF State considers to be the equivalent of a 4-year U.S. bachelor’s degree from a regionally accredited institution. Applicants who hold a Bologna degree comprised of 180 ECTS may be eligible for admission following comprehensive evaluation of documents.

Students taking the Pierson Test of English (PTE) must post a minimum score of 65. TOEFL - minimum score of 550 on the paper-based Test of English as a Foreign Language (TOEFL) or 80 on the internet-based test iBT; International English Language Testing System (IELTS) as an alternative must obtain a score of 7.0 overall band score.

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học