Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Foundation in Health and Human Sciences

Anh Quốc

Nội dung bạn sẽ được học

Our Foundation in Health and Human sciences will prepare you for a rewarding degree – whether you are interested in caring for adults with acute and long-term illnesses, or in healthy eating, nutrition and lifestyle.

Foundation Syllabus

Semester 1

 • ILS1AND3 - Interactive Learning Skills and Communication

You will develop your academic communication skills and use of digital technology for higher education.
How will I be assessed? 60% coursework, 30% exam and 10% personal development planning

 • BUS107- Principles of ICT
 • ELC1- Targeted English Language 1

Semester 2

 • SCI120 - Biology
 • SCI101SC - Numerical Techniques 1
 • SCI115 - Physics
 • SCI134 - Preparation for a career in healthcare
 • ELC2 - Targeted English Language 2

Semester 3

 • SCI125 - Chemistry
 • SCI102 - Numerical Techniques 2
 • SCI130 - Research and Referencing
 • ELC3 - Targeted English Language 3

Khoa bạn sẽ vào học

Plymouth University International College

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (18 tháng)

Học phí
£17,750.00 (591,666,667 đ) Overall cost
Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

15 Tháng Năm 2023, 19 Tháng Chín 2023

Địa điểm

Plymouth University International College

15 Portland Villas,

Drake Circus,

Plymouth,

PL4 8AA, England

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học