COVID-19: Khoá học này sẽ diễn ra trực tuyến và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Tìm hiểu thêm

Nội dung bạn sẽ được học

The Accounting Certificate program prepares graduates for entry-level bookkeeping and accounting positions in the work force, or to pursue an Accounting Diploma.

The Certificate program includes an intense concentration of introductory and intermediate courses in financial and management accounting, one course in math, one course in finance, and two courses in tax. The Accounting Certificate is carefully aligned with the requirements of the Bachelor of Business Administration in Accounting (BBA), Accounting Diploma and the CPA accounting designations.

Introductory financial accounting is a prerequisite for other required accounting courses making it necessary to study for at least three semesters to earn all required credits for an Accounting Certificate.

Khoa bạn sẽ vào học

School of Business

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (1 năm)

Học phí
CAD$21,382.65 (406,310,021 đ) một năm
Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

Ngày bắt đầu

Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2021

Địa điểm

Kwantlen Polytechnic University

KPU Surrey Campus,

12666 72 Avenue,

SURREY,

British Columbia (BC),

V3W 2M8, Canada

Toàn thời gian (1 năm)

Học phí
CAD$21,382.65 (406,310,021 đ) một năm
Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

Ngày bắt đầu

Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2021

Địa điểm

KPU Richmond Campus

8771 Lansdowne Road,

RICHMOND,

British Columbia (BC),

V6X 3X7, Canada

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên quốc tế

You have graduated high school (secondary school) OR completed 24+ credits of undergraduate-level credits with a minimum cumulative GPA of 2.0.

English Proficiency Requirements

International English Language Testing System (IELTS) Academic Test: overall band of 6.5 or higher, with a minimum 6.0 in each band, taken within the last two years from the term of admission

Test of English as a Foreign Language (TOEFL): IBT 88 or higher, with no sub score less than 20, taken within the last two years from the term of admission

Canadian Academic English Language Assessment (CAEL): Score of 70 or higher with no sub score less than 60, taken within the last two years from the term of admission

Pearson Test of English (PTE): Score of 61 or higher, taken within the last two years from the term of admission

Language Proficiency Index (LPI): Level 5 with an essay score of 30 or higher, taken within the last two years from the term of admission.

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH