Nội dung bạn sẽ được học

Through the Bachelor of Business Administration (BBA) program at UNB, you’ll learn the foundations of economics and how it shapes our world. You’ll learn how to explain economic phenomenon, analyze economic impacts, and recommend ways to solve complex economic problems.

Why Economics at UNB?

At UNB 's Fredericton campus you have the option to complete an honors in economics and you will learn from faculty members recognized nationally and internationally for teaching and research. Small class sizes means greater interaction between you, your instructors, and your colleagues.

Hands-on learning:

Co-operative (Co-op) education program consisting of a minimum of three four-month work terms. Accredited by the Canadian Association for Co-operative Education.

Skills you will acquire:

Interpreting and communicating complex economic issues

Presenting solutions to solve economic problems or interpret markets

Implementing concrete economic strategies based on theoretical information

Conducting and explaining scientific research

Building models to explain and predict economic behavior

Careers

Policy advisor for government

Business analyst

Cost estimator

Strategic planner

Securities broker

Insurance agent

Quality control agent

Estate planner

Statistician

Purchasing agent

Khoa bạn sẽ vào học

Faculty of Business

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
CAD$8,442.00 (159,407,982 đ) một năm
International Differential Fee: CAN $9,753

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Hạn nộp đơn

1 October 2021

Ngày bắt đầu

8 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

Địa điểm

Saint John Campus

100 Tucker Park Road,

SAINT JOHN,

New Brunswick (NB),

E2L 4L5, Canada

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
CAD$8,442.00 (159,407,982 đ) một năm
International Differential Fee: CAN $9,753

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Hạn nộp đơn

1 October 2021

Ngày bắt đầu

8 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

Địa điểm

University of New Brunswick

Fredericton Campus,

3 Bailey Drive,

FREDERICTON,

New Brunswick (NB),

E3B 5A3, Canada

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

High school students applying to undergraduate programs at the University of New Brunswick. USA: General Certificate of Secondary Education with grades of A or B. Applicants who have completed Grade 12 of an accredited high school program must satisfy UNB's minimum program-specific requirements (minimum B average). Criteria such as academic standing, rank in class and SAT scores may also be used to determine a candidates admissibility. ACT scores are not required. International students require the following English language proficiency minimum scores for direct entry into most academic programs: IELTS 6.5, TOEFL iBT 85, CAEL 60, or Pearson Vue Test 59.

Dành cho sinh viên quốc tế

Students must complete high school for admission to the University of New Brunswick. They must complete six specific high school courses, according to their program of choice. UNB takes the overall average of the high school grades achieved in these six courses to calculate the student’s "minimum admission average", which is used to determine admissibility.

Course requirements:

Senior English Literature (60% or higher)

Senior Math, including Pre-Calculus (60% or higher)

1 other academic maths

2 electives from group 1

1 elective from group 1 or 2

Minimum admission average: 75%

The University of New Brunswick accepts qualified applicants from all countries. Entry requirements may vary from country to country.

International students require the following English language proficiency minimum scores for direct entry into most academic programs: IELTS 6.5, TOEFL iBT 85, CAEL 60, or Pearson Vue Test 59.

Các hình thức học dự bị

Được cấp bởi các đối tác khác

Trường học này chấp nhận các khóa học dự bị từ
  • Canadore College
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of New Brunswick

UNB là đại học nghiên cứu và đổi mới hàng đầu, chú trọng vào sự thành công trong kinh doanh và có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao thứ ba ở Canada.

  • Hơn 75 chương trình cử nhân và cao học
  • Hai cơ sở tọa lạc tại tỉnh New Brunswick tươi đẹp
  • Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên là 15:1
  • Cứ 2 học sinh trung học thì có 1 học sinh được nhận học bổng