Tất cả các ngành cho khóa học bậc Đại học tại Bỉ

Khám phá các ngành học dưới đây để xem khóa học liên quan và tìm khoá học phù hợp với bạn.
 • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông

  Khoa học Xã hội và Truyền thông

  ẨN DANH SÁCH NGÀNH HỌC
 • Ngành học này sẽ giúp bạn hiểu hơn về sự tương tác giữa con người trong Xã hội. Các môn học bao gồm việc diễn đạt qua phim ảnh và các phương tiện truyền thông đại chúng. Thậm chí, bạn còn được học về lý thuyết Xã hội học đến Nhân chủng học.

  BAO GỒM DANH SÁCH NGÀNH HỌC
 • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý

  Kinh doanh & Quản lý

  XEM 1 NGÀNH HỌC
 • Kỹ thuật Kỹ thuật Kỹ thuật

  Kỹ thuật

  XEM 1 NGÀNH HỌC
 • Nhân văn Nhân văn Nhân văn

  Nhân văn

  XEM 1 NGÀNH HỌC

Tư vấn du học