Những điều cần biết
Ireland: LÊN KẾ HOẠCH DU HỌC

Các loại khóa học

share image
1644

 

Một số khóa học được tổ chức tại các cơ sở giáo dục đại học ở Ailen bao gồm các chương trình cử nhân và cử nhân danh dự (thường có thời gian học chính quy 3 năm), các khóa học cấp chứng chỉ đại học hệ chính quy 2 năm, chương trình cấp bằng sau đại học (thường là các khóa học 1 năm), chương trình thạc sĩ (các chương trình này có thể là các chương trình được giảng dạy hoặc nghiên cứu và có thể kéo dài 2 năm), và khóa học trình độ cao nhất – chương trình tiến sĩ (PhD). Chương trình tiến sĩ nghiên cứu thường kéo dài 3 năm.

Năm học ở Ailen

Năm học ở Ailen thường bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 6, được chia thành 2 hoặc 3 học kỳ và có thời gian nghỉ Phục sinh (Easter Holiday) và Giáng sinh.

Liên kết hữu ích

 

Tại sao chọn học tại Ailen

Tìm trường học ở Ailen

Tìm khóa học ở Ailen

Tìm khóa học

Ireland
Tất cả các cấp học*
VỀ TÁC GIẢ

author image

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.

Không thể bỏ lỡ