Những điều cần biết
Ireland: LÊN KẾ HOẠCH DU HỌC

Các loại khóa học

1573

 

Một số khóa học được tổ chức tại các cơ sở giáo dục đại học ở Ailen bao gồm các chương trình cử nhân và cử nhân danh dự (thường có thời gian học chính quy 3 năm), các khóa học cấp chứng chỉ đại học hệ chính quy 2 năm, chương trình cấp bằng sau đại học (thường là các khóa học 1 năm), chương trình thạc sĩ (các chương trình này có thể là các chương trình được giảng dạy hoặc nghiên cứu và có thể kéo dài 2 năm), và khóa học trình độ cao nhất – chương trình tiến sĩ (PhD). Chương trình tiến sĩ nghiên cứu thường kéo dài 3 năm.

Năm học ở Ailen

Năm học ở Ailen thường bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 6, được chia thành 2 hoặc 3 học kỳ và có thời gian nghỉ Phục sinh (Easter Holiday) và Giáng sinh.

Liên kết hữu ích

 

Tại sao chọn học tại Ailen

Tìm trường học ở Ailen

Tìm khóa học ở Ailen

Tìm khóa học

Ireland
Tất cả các cấp học*
VỀ TÁC GIẢ

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.

Không thể bỏ lỡ