VỀ TÁC GIẢ

Peter Pham

Peter Pham

QUỐC TỊCH

Việt Nam

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Bachelor of Business (Accounting) / Business Development Manager, MAGIC Group

TIỂU SỬ

Gửi tất cả nhưng con người xa xứ, muốn đứng vững trên đôi chân này, đừng bao giờ bỏ cuộc. Và bạn sẽ tự hào vì điều ấy!

Tư vấn du học