VỀ TÁC GIẢ

Kieu Oanh Nguyen

Kieu Oanh Nguyen

QUỐC TỊCH

Việt Nam

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Ngành Cử nhân Báo chí tại Trường Đại học Sư phạm, Đà Nẵng.

TIỂU SỬ

Sau khi tốt nghiệp ngành Báo chí, Kiều Oanh có 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Truyền thông, báo chí và chính trị tại Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng, Đài Phát Thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam và Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam. Hiện đang là du học sinh tại Nancy, Pháp.

Tư vấn du học