VỀ TÁC GIẢ

Luong Anh Linh

Luong Anh Linh

QUỐC TỊCH

Việt Nam

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Thạc sỹ KHXH nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương (ĐH Thammasat, Thái Lan)

TIỂU SỬ

Trong giáo dục tôi quan tâm nhất đến 3 điều: Yêu thương, tự do và an ninh. Khi chúng ta cảm thấy tự do trong một môi trường giáo dục an toàn thì trí lực và tinh thần sẽ được kết nối vững chãi. Giáo dục sẽ được yêu thương và bản thân nó sẽ được nhân rộng với cộng đồng, mang lại nhiều giá trị tích cực cho xã hội.

Tư vấn du học