Washington State University

Mỹ Mỹ

410 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Washington (Washington State University) được thành lập năm 1892, là trường công lập ở Pullman, Washington. Trường có 25,352 sinh viên theo học hiện nay. Đại học Washington bao gồm các trường/cao đẳng khác nhau: khoa học tài nguyên thiên nhiên & nhân văn, nông nghiệp; kinh doanh & kinh tế học; kỹ thuật; kỹ thuật & kiến trúc; cao đẳng danh dự; nghệ thuật tự do; điều dưỡng; dược; khoa học; thú y. Học viện cũng có trường hệ sau đại học nhằm cung cấp các chương trình sau cao học.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Washington State University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

91 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

2.21% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

301

TỔNG ĐIỂM

45.6%

GIẢNG DẠY

32.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

49.3%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

49.4%

NGHIÊN CỨU

30.5%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

76.9%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

411

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

301

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$12,178

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$6,696

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$26,580

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!