Wake Forest University

Mỹ Mỹ

21 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Tổng quan

Tổng quan

Wake Forest bao gồm 2 trường đại học, cao đẳng Wake Forest và trường kinh doanh & kế toán Calloway; trường khoa học & nghệ thuật hệ cao học; trường quản lý hệ cao học Babcock; trường thần học; trường luật; trường y. Gần 40 đơn vị cao học & đại học cung cấp một loạt chuyên ngành & đề tài phụ, chương trình liên ngành, dịch vụ học tập, ngoại khóa, các cơ hội nghiên cứu

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Wake Forest University

  • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Luật Luật
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
  • Nhân văn Nhân văn
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Wake Forest University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

62 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.14% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2023
Nguồn: THE

351

Bảng xếp hạng QS 2024
Nguồn: QS

701

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2022
Nguồn: ARWU

501

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$12,638

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$47,120

BẬC CAO HỌC

US$34,670

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học