University of Utah

Mỹ

845 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Utah (University of Utah) được thành lập năm 1850 tại thành phố Salt Lake, Utah với khoảng 28,619 sinh viên theo học hiện nay. Trường bao gồm các cao đẳng: kiến trúc & quy hoạch, kinh doanh, giáo dục thường xuyên, kỹ thuật, nghệ thuật, trường Graduate, y tế, cao đẳng Honors, nhân văn, luật, y khoa, khoa học trái đất & mỏ, điều dưỡng, dược, khoa học, khoa học hành vi & xã hội, công tác xã hội. Đại học Utah cấp văn bằng chuyên ngành thứ nhất/tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, giấy chứng nhận
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Utah

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

109 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

1.25% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018
Nguồn: THE

201

TỔNG ĐIỂM

48.3%

GIẢNG DẠY

37.2%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

33%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

46.1%

NGHIÊN CỨU

34.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

88.5%
Bảng xếp hạng QS 2017/2018
Nguồn: QS

391

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2017
Nguồn: ARWU

101

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$12683

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$5753

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$21820

BẬC CAO HỌC

$26510

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!