University of Tennessee

Mỹ Mỹ

612 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Tennessee (University of Tennessee) được thành lập năm 1794 ở Đông Tennessee. Trường là một học viện công lập với khoảng 26,802 sinh viên. Đại học Tennessee gồm các trường: khoa học nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên, kiến trúc và thiết kế, Khoa học Nghệ thuật, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông và Thông tin, Giáo dục, Y tế, Khoa học Nhân văn, Kỹ thuật, cao học, Luật, Điều dưỡng, Công tác Xã hội , Học viện hàng không vũ trụ và viện Thú y. Một số chương trình phổ biến là quản lý nguồn cung, in ấn, giáo dục cao học, đào tạo lâm sàng (pháp luật), Quản trị Kinh doanh và cao học về kỹ thuật hạt nhân.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Tennessee

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

87 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.28% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

301

TỔNG ĐIỂM

44.5%

GIẢNG DẠY

32.9%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

45.7%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

43.9%

NGHIÊN CỨU

23.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

80.3%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

407

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$12,550

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$8,100

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$31,426

BẬC CAO HỌC

US$31,538

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!