University of South Dakota

Mỹ

2279 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Tổng quan

Tổng quan

Đại học South Dakota (University of South Dakota) được thành lập năm 1862 bởi cơ quan lập pháp địa hạt Dakota. Đây là trường nghệ thuật tự do tổng hợp, cấp bằng cử nhân, cao học, chuyên ngành trong hệ thống giáo dục đại học South Dakota. Chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua trung tâm đại học tại Sioux Falls, S.D và cơ hội đào tạo từ xa thông qua trung tâm giáo dục thường xuyên. 7 trường/cao đẳng trực thuộc: kinh doanh, sư phạm, luật, y, khoa học y tế, cao đẳng khoa học & nghệ thuật, cao đẳng mỹ thuật.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of South Dakota

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

52 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.7% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018
Nguồn: THE

501

TỔNG ĐIỂM

30.7%

GIẢNG DẠY

30.9%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

24.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

33.6%

NGHIÊN CỨU

14%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

56.4%

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$13,068

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$5,008

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$12,020

BẬC CAO HỌC

$15,170

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!