University of Rhode Island

Mỹ Mỹ

6 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Rhode Island

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

71 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.2% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

601

TỔNG ĐIỂM

32.0%

GIẢNG DẠY

23.3%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

43%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

34.9%

NGHIÊN CỨU

17.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

66.2%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

1001

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

901

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: College Board

US$4,467

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$26,440

BẬC CAO HỌC

US$23,610

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học