University of North Carolina at Greensboro

Mỹ

486 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Bắc Carolina tại Greensboro (The University of North Carolina at Greensboro) là trường đại học công lập được thành lập vào năm 1891 tại Greensboro, Bắc Carolina. Các phân hệ đại học và chương trình học tập mà trường cung cấp bao gồm Nghệ thuật & Khoa học, Kinh doanh & Kinh tế, Giáo dục, Y tế & Nhân Hiệu suất, môi trường khoa học con người, Âm nhạc, Điều dưỡng, giáo dục thường xuyên, Graduate School và trường Cao đẳng Honors Lloyd quốc tế. UNCG nổi tiếng với 5 lĩnh vực đi đầu bao gồm kinh doanh, lãnh đạo văn hóa, giáo dục, chính sách công và xã hội và khoa học.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of North Carolina at Greensboro

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

72 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

1.43% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018
Nguồn: THE

601

TỔNG ĐIỂM

21.5%

GIẢNG DẠY

22.9%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

19.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

33%

NGHIÊN CỨU

20.2%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

41%
Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2017
Nguồn: ARWU

701

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$10,661

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$7,077

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$22,409

BẬC CAO HỌC

$20,480

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!