University of Nebraska-Lincoln

University of Nebraska-Lincoln

Mỹ

5297 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Nebraska – Lincoln (University of Nebraska - Lincoln) được chứng nhận là trường nghiên cứu chuyên sâu/tiến sỹ, thành lập năm 1869 tại Lincoln, Nebraska. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, chứng chỉ. Các chương trình đào tạo được tổ chức giảng dạy thông qua các trường/cao đẳng về khoa học nông nghiệp & tài nguyên thiên nhiên, kiến trúc, khoa học & nghệ thuật, quản trị kinh doanh, khoa học nhân văn & giáo dục, kỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn & hội họa, báo chí & truyền thông đại chúng, luật

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Nebraska-Lincoln

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

128 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

1.77% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2016-2017
Nguồn: THE

301

GIẢNG DẠY

31.2%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

48%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

38.5%

NGHIÊN CỨU

29.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

67.2%
Bảng xếp hạng QS 2016/2017
Nguồn: QS

491

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2016
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$11150

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ
Nguồn: College Board

$9804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$23830

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!