COVID-19: Trường này có các chương trình học trực tuyến trước rồi tiếp tục học ở giảng đường sau. Tìm hiểu thêm ở đâyđể biết thông tin chi tiết.

University of Missouri - St. Louis

Mỹ Mỹ

420 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Missouri-St. Louis (University of Missouri-St. Louis) nằm trên vùng đất một thời là Bellerive Country Club tại hạt Saint Louis. Trường thành lập năm 1963 và là một trong bốn cơ sở của hệ thống Đại học Missouri. Đại học Missouri-St. Louis đào tạo hệ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ thông qua các trường cao đẳng: Nghệ thuật và Khoa học, Quản trị Kinh doanh, Giáo dục, Mỹ thuật và Truyền thông, Điều dưỡng và thị lực. Trong tổng số 15.543 sinh viên của trường có khoảng 801 sinh viên quốc tế.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Missouri - St. Louis

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

75 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

3.69% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

601

TỔNG ĐIỂM

30.2%

GIẢNG DẠY

27.7%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

39%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

42.8%

NGHIÊN CỨU

18.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

57.9%

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$15,920

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$6,790

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$23,690

BẬC CAO HỌC

US$22,298

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!