University of Iowa

Mỹ Mỹ

183 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Iowa là đại học công lập chuyên về nghiên cứu được thành lập năm 1847 bên bờ sông Iowa. Trường có 29,000 sinh viên theo học mỗi năm tại 7 trường thành viên giảng dạy các chương trình cử nhân, cao học và chuyên nghiệp về Khoa học Nghệ thuật, Kinh doanh, Kĩ thuật, Dược phẩm, Giáo dục, Y tá, Luật, Nha khoa và Y tế Công cộng. Các chương trình cao học phổ biến bao gồm thính học, printmaking, creative writing, nghiên cứu ngôn ngữ và quản trị dịch vụ y tá.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Iowa

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

104 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.37% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2023
Nguồn: THE

301

Bảng xếp hạng QS 2024
Nguồn: QS

491

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2022
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$15,649

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$11,869

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$31,458

BẬC CAO HỌC

US$30,550

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học