University of Illinois At Urbana Champaign

Mỹ Mỹ

1120 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 50

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Illinois at Urbana Champaign (The University of Illinois at Urbana Champaign) là một trong ba cơ sở của Đại học Illinois, được thành lập vào năm 1867 như là trường công lập do bang thành lập và nằm ở tiểu bang Illinois. Hiện nay, trường có 42.326 sinh viên theo học các chương trình sau đại học và đào tạo chuyên nghiệp. Trường đại học bao gồm các khoa/chuyên ngành chính như: nông nghiệp, người tiêu dùng và Khoa học Môi trường; Ứng dụng Khoa học Y tế; hàng không; kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật, Mỹ thuật ứng dụng, Y, Luật, Thú y, công đoàn và việc làm; Nghệ thuật và Khoa học Tự do, truyền thông, Thư viện và thông tin Khoa học, và Công tác Xã hội.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Illinois At Urbana Champaign

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

114 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.43% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

50

TỔNG ĐIỂM

72.3%

GIẢNG DẠY

63.2%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

53.5%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

49.4%

NGHIÊN CỨU

73.5%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

86.7%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

71

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2018
Nguồn: ARWU

41

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$15,520

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$38,900

BẬC CAO HỌC

US$27,150

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!