University of Illinois At Urbana Champaign

Mỹ Mỹ

345 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 48

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Illinois at Urbana Champaign (The University of Illinois at Urbana Champaign) là một trong ba cơ sở của Đại học Illinois, được thành lập vào năm 1867 như là trường công lập do bang thành lập và nằm ở tiểu bang Illinois. Hiện nay, trường có 42.326 sinh viên theo học các chương trình sau đại học và đào tạo chuyên nghiệp. Trường đại học bao gồm các khoa/chuyên ngành chính như: nông nghiệp, người tiêu dùng và Khoa học Môi trường; Ứng dụng Khoa học Y tế; hàng không; kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật, Mỹ thuật ứng dụng, Y, Luật, Thú y, công đoàn và việc làm; Nghệ thuật và Khoa học Tự do, truyền thông, Thư viện và thông tin Khoa học, và Công tác Xã hội.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Illinois At Urbana Champaign

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

114 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.43% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

48

TỔNG ĐIỂM

72.3%

GIẢNG DẠY

62.5%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

55.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

49.5%

NGHIÊN CỨU

79.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

81.3%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

82

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

45

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$16,292

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$39,978

BẬC CAO HỌC

US$31,200

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!