University of Illinois At Urbana Champaign

Mỹ

1841 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 37

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Illinois at Urbana Champaign (The University of Illinois at Urbana Champaign) là một trong ba cơ sở của Đại học Illinois, được thành lập vào năm 1867 như là trường công lập do bang thành lập và nằm ở tiểu bang Illinois. Hiện nay, trường có 42.326 sinh viên theo học các chương trình sau đại học và đào tạo chuyên nghiệp. Trường đại học bao gồm các khoa/chuyên ngành chính như: nông nghiệp, người tiêu dùng và Khoa học Môi trường; Ứng dụng Khoa học Y tế; hàng không; kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật, Mỹ thuật ứng dụng, Y, Luật, Thú y, công đoàn và việc làm; Nghệ thuật và Khoa học Tự do, truyền thông, Thư viện và thông tin Khoa học, và Công tác Xã hội.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Illinois At Urbana Champaign

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

115 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.41% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018
Nguồn: THE

37

TỔNG ĐIỂM

75.4%

GIẢNG DẠY

65.8%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

52.8%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

56%

NGHIÊN CỨU

78.9%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

88.9%
Bảng xếp hạng QS 2017/2018
Nguồn: QS

69

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2017
Nguồn: ARWU

37

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$11308

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$12140

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$30190

BẬC CAO HỌC

$27770

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!