University of Idaho

Mỹ Mỹ

340 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Idaho (University of Idaho) được thành lập năm 1889 tại thị trấn Moscow ở địa hạt Latah, Idaho. Trường có gần 12,000 sinh viên theo học. Học viện cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, luật, tiến sỹ. Đại học Idaho chia thành 10 trường cao đẳng: khoa học đời sống & nông nghiệp; mỹ thuật & kiến trúc; kinh doanh & kinh tế; giáo dục; kỹ thuật; nghiên cứu chuyên sâu; luật; văn học, nghệ thuật & khoa học xã hội; tài nguyên thiên nhiên; khoa học.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Idaho

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

77 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.6% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

501

TỔNG ĐIỂM

33.5%

GIẢNG DẠY

31.8%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

44.2%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

36%

NGHIÊN CỨU

20.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

50.7%

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$13,812

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$25,500

BẬC CAO HỌC

US$26,988

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!