University of Hawaii At Hilo

Mỹ Mỹ

64 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Hawaii ở Hilo (University of Hawaii at Hilo) là một trong 10 chi nhánh của đại học Hawaii. Đây là trường công lập, dành cho cả nam & nữ tại Hilo, Hawaii. Học viện được thành lập năm 1941 dưới tên gọi cao đẳng nghề Hawaii và năm 1970 trở thành đại học Hawaii ở Hilo. Các chương trình đào tạo của trường được cung cấp thông qua các cao đẳng: nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên; nghệ thuật & khoa học; kinh doanh & kinh tế; giáo dục thường xuyên.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Hawaii At Hilo

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

32 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$17,076

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$20,304

BẬC CAO HỌC

US$29,590

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học