University of Colorado Boulder

University of Colorado Boulder

Mỹ

842 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 116

Tổng quan

Tổng quan

Trường Đại học Colorado At Boulder (The University of Colorado At Boulder) được thành lập vào năm 1876 tại Boulder, Colorado, có cơ sở tại Rocky Mountains. Đây là đại học nghiên cứu công lập với lượng sinh viên theo học vào khoảng 28.988. Lĩnh vực nổi bật nhất của trường là trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học, các lĩnh vực giảng dạy khác như: Trường Đại học Kiến trúc Kỹ thuật và Khoa Học Ứng Dụng, Kế hoạch, Giáo dục, Báo chí và Truyền thông Đại chúng, Âm nhạc, Luật và Trường Kinh doanh Leeds .
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Colorado Boulder

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

100 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.63% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2016-2017
Nguồn: THE

116

TỔNG ĐIỂM

58.6%

GIẢNG DẠY

42.5%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

39.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

38%

NGHIÊN CỨU

43.7%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

96.1%
Bảng xếp hạng QS 2016/2017
Nguồn: QS

170

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2016
Nguồn: ARWU

38

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$15202

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ
Nguồn: College Board

$9804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$36450

BẬC CAO HỌC

$30890

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!