University of Colorado Boulder

Mỹ

498 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 100

Tổng quan

Tổng quan

Trường Đại học Colorado At Boulder (The University of Colorado At Boulder) được thành lập vào năm 1876 tại Boulder, Colorado, có cơ sở tại Rocky Mountains. Đây là đại học nghiên cứu công lập với lượng sinh viên theo học vào khoảng 28.988. Lĩnh vực nổi bật nhất của trường là trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học, các lĩnh vực giảng dạy khác như: Trường Đại học Kiến trúc Kỹ thuật và Khoa Học Ứng Dụng, Kế hoạch, Giáo dục, Báo chí và Truyền thông Đại chúng, Âm nhạc, Luật và Trường Kinh doanh Leeds .
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Colorado Boulder

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

100 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.63% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018
Nguồn: THE

100

TỔNG ĐIỂM

60.5%

GIẢNG DẠY

44.8%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

42.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

37.5%

NGHIÊN CỨU

45.8%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

97.4%
Bảng xếp hạng QS 2017/2018
Nguồn: QS

182

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2017
Nguồn: ARWU

43

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$15,202

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$36,450

BẬC CAO HỌC

$30,890

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!