University of Central Missouri

Mỹ

184 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Established as a teachers college in 1871, University of Central Missouri is located in Warrensburg, southeast of Kansas City. Around 11,046 graduate and undergraduate students are currently enrolled in the university. Classes are also offered at the Summit Center located in Lees Summit and the extended campus offers 17 degree programs in 11 locations. Central Missouri offers 150 programs of study leading to an associates degree, certificate, bachelors degree, masters degree, education specialist degree, or cooperative doctorate.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Central Missouri

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

60 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.47% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: College Board

$4467

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$6234

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$12430

BẬC CAO HỌC

$11260

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!