University of California Davis

Mỹ Mỹ

294 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 63

Tổng quan

Tổng quan

Đại học California Davis (University of California Davis) là một trong 10 cơ sở trực thuộc đại học California. Được chứng nhận năm 1868, học viện công lập này cung cấp hơn 100 chuyên ngành hệ cử nhân, 86 chương trình cao học. Đại học California Davis gồm có 5 trường chuyên ngành: sư phạm, luật, quản lý hệ cao học, y, thú y. Theo số liệu thống kê học kỳ mùa thu 2008, học viện có 31,426 sinh viên

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of California Davis

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

97 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.91% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2023
Nguồn: THE

63

Bảng xếp hạng QS 2024
Nguồn: QS

132

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2022
Nguồn: ARWU

101

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$23,967

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$13,368

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$46,283

BẬC CAO HỌC

US$29,016

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học