University of Bridgeport

Mỹ Mỹ

679 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The University of Bridgeport is an independent university located in Bridgeport, Connecticut, USA. Students at the University can choose from 125 undergraduate and postgraduate programmes. The highly-regarded faculty at the University come from some of the most prestigious academic and professional backgrounds to provide a world-class education. The faculty includes Fulbright Scholars, Ford Fellows, and National Science Foundation Fellows. The University ensures the employability of its students as the faculty engages students every day on an individual basis in multidisciplinary research, spanning the fields of engineering, business, design, and the sciences.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Bridgeport

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

82 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.78% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$19,630

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$14,250

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$31,920

BẬC CAO HỌC

US$29,740

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học