Texas A&M University Kingsville

Mỹ Mỹ

193 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Texas A&M-Kingsville (Texas A&M University-Kingsville) được chứng nhận bởi Ủy ban cao đẳng trực thuộc Hiệp hội các trường/cao đẳng khu vực phía Nam. Học viện là thành viên của hệ thống đại học Texas A&M năm 1989. Năm 1993, trường đổi tên như hiện tại để thể hiện tư cách thành viên của mình. Nằm ở Kingsville lịch sử, Texas A&M-Kingsville có gần 6,200 sinh viên đến từ Nam Texas và hơn 35 tiểu bang, hơn 43 quốc gia đã tạo ra sự đa dạng văn hóa.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Texas A&M University Kingsville

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

49 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.07% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$8,894

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$4,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$25,266

BẬC CAO HỌC

US$13,763

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học