Stevens Institute of Technology

Mỹ Mỹ

99 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Tổng quan

Tổng quan

Học viện công nghệ Stevens (Stevens Institute of Technology) là trường đại học công nghệ có trụ sở đặt tại Hoboken, New Jersey, được thành lập vào năm 1817. Trường cấp các bằng cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ. Học viện tổ chức các khóa học thông qua các trường bao gồm trường khoa học và kỹ thuật, trường quản lý công nghệ, trường hệ thống doanh nghiệp, trường nghệ thuật và văn học. Chương trình đào tạo trong những lĩnh vực như kinh doanh, y học, nghiên cứu, chính trị, nghệ thuật, luật học và an ninh quốc gia.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Stevens Institute of Technology

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

61 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.12% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2023
Nguồn: THE

501

Bảng xếp hạng QS 2024
Nguồn: QS

621

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$17,080

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$58,624

BẬC CAO HỌC

US$40,940

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học