State University of New York College At Cortland

Mỹ Mỹ

39 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The State University of New York at Cortland – also known as SUNY Cortland – is situated in Cortland, New York. The award-winning institution offers over 90 undergraduate and graduate programmes, including the largest nationally-accredited teacher education programme on the East Coast. Accolades for SUNY Cortland include being voted as one of the greenest colleges in the United States and being named one of the top 100 best values in public colleges (Kiplinger's Personal Finance magazine). SUNY Cortland has a safe campus, with various models of residence halls and over 100 clubs and organisations for students.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại State University of New York College At Cortland

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: College Board

US$4,467

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$8,060

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$16,980

BẬC CAO HỌC

US$23,100

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học