South Dakota State University

Mỹ Mỹ

53 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Được thành lập năm 1881, đại học Nam Dakota (South Dakota State University) có 11,400 sinh viên theo học trong hơn 200 chuyên ngành & đề tài phụ. Học viện nằm ở Brookings, Nam Dakota. Văn bằng được cấp thông qua 8 trường cao đẳng: nông nghiệp & khoa học sinh học, nghệ thuật & khoa học, giáo dục & tư vấn, kỹ thuật, gia đình & khoa học tiêu dùng, nghiên cứu chung & chương trình chuyên môn, điều dưỡng, dược, trường Graduate. Đại học Nam Dakota được chứng nhận bởi Hiệp hội các trường trung học/cao đẳng khu vực Trung Bắc Bộ. Trường cấp bằng thạc sỹ về điều dưỡng, khoa học địa quyển & kỹ thuật, khoa học điện toán & kỹ thuật thống kê.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại South Dakota State University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

91 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.91% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

801

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$12,110

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$7,001

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$12,771

BẬC CAO HỌC

US$12,547

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!