Salem State University

Mỹ Mỹ

163 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Cao đẳng Salem (Salem State College) là học viện đào tạo hệ đại học, công lập tại thành phố Salem, Massachusetts. Trường được thành lập năm 1854 với 8,790 sinh viên theo học. Cao đẳng Salem cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, chứng chỉ sau thạc sỹ trong hơn 40 chuyên ngành đào tạo. Chương trình cao học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực nghệ thuật, giáo dục, công tác xã hội, khoa học, quản trị kinh doanh. Bằng kép, chứng chỉ cũng được cung cấp

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Salem State University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

62 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

2.36% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$13,811

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$9,845

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$18,480

BẬC CAO HỌC

US$20,755

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học