Purdue University

Mỹ Mỹ

849 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 88

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Purdue (Purdue University) là hệ thống hỗ trợ tiểu bang, được thành lập năm 1869. Khuôn viên chính tọa lạc tại Tây Lafayette, Indiana. Chương trình đào tạo được cung cấp ở các cơ sở địa phương

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Purdue University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

132 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.33% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

88

TỔNG ĐIỂM

63.1%

GIẢNG DẠY

57.5%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

72%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

64.3%

NGHIÊN CỨU

66.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

63%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

111

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

72

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$13,480

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$6,856

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$30,794

BẬC CAO HỌC

US$22,060

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!