Northwestern University

Mỹ Mỹ

740 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 22

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Northwestern (Northwestern University) là học viện tư thục, được thành lập năm 1851 tại Evanston, Illinois. Trường có các cơ sở khác tại Chicago và gần 17,000 sinh viên theo học hiện nay. Đại học Northwestern bao gồm trường y; âm nhạc; quản lý; kỹ thuật & khoa học ứng dụng; báo chí; truyền thông; nghiên cứu thường xuyên; chính sách xã hội & giáo dục; luật; trường Graduate; cao đẳng khoa học & nghệ thuật. Học viện cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, chứng chỉ, bằng chuyên ngành, tiến sỹ.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Northwestern University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

110 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.24% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

22

TỔNG ĐIỂM

83.5%

GIẢNG DẠY

74.2%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

64.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

78.4%

NGHIÊN CỨU

83.8%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

97.8%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

31

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

29

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$17,019

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$11,112

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$56,232

BẬC CAO HỌC

US$63,940

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!