North Carolina State University

Mỹ Mỹ

193 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Bắc Carolina (North Carolina State University), được thành lập năm 1887 dưới dạng một viện nghiên cứu, nằm ở Raleigh, Bắc Carolina. Các chương trình học được cung cấp thông qua cơ sở mới Centennial. Trường có hơn 31000 sinh viên hệ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ triết học. Đại học bao gồm 10 trường cao đẳng như: Nông nghiệp và Khoa học đời sống, Thiết kế, Giáo dục, Kỹ thuật, Khoa học xã hội và nhân văn, Quản lý, Tài nguyên, Vật lý và toán học, Dệt may, Thú y và Cao đẳng Năm nhất và khoa đào tạo sau đại học

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại North Carolina State University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

100 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.35% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

301

TỔNG ĐIỂM

44.5%

GIẢNG DẠY

36.7%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

57.8%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

43.2%

NGHIÊN CỨU

35.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

64.7%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

285

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$15,619

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$6,768

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$30,045

BẬC CAO HỌC

US$30,081

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!