Milwaukee School of Engineering

Mỹ Mỹ

12 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Trường kỹ thuật Milwaukee (Milwaukee School of Engineering) là học viện tư thục, được thành lập năm 1903 tại Milwaukee, Wisconsin. Trường có cả chương trình toàn thời gian và bán thời gian với khoảng 2,468 sinh viên theo học. Học viện cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, bằng kép trong những lĩnh vực như kỹ thuật kiến trúc, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật phần mềm, kỹ thuật y sinh, kỹ thuật sinh học phân tử, kinh doanh quốc tế, nghiên cứu tim mạch, điều dưỡng, quản lý xây dựng, kỹ thuật cơ khí & điện tử, quản lý sản phẩm mới, kỹ thuật cấu trúc, hệ thống thông tin quản lý, quản lý xuất khẩu, điện tử, tin học, chương trình công nghiệp

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Milwaukee School of Engineering

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

35 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.23% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$1,707

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$9,087

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học