Fontbonne University

Mỹ

2114 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Fontbonne University is a Catholic, private institution of higher education offering liberal arts, professional and adult programs. Founded in 1923 by the Sisters of St. Joseph of Carondelet, it's located at St. Louis, Missouri. The current student enrollment is around 3,000. Thirty-four majors, 25 minors and 16 master's degree programs span a wide range of offerings, from the nationally known deaf education major to expanding programs such as business and sports management to new majors such as advertising, applied sociology and biotechnology. The university also offers the OPTIONS program, undergraduate and graduate degrees in the evening for busy adults.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Fontbonne University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

30 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

1.83% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$9,590

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$6,506

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$25,460

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!