Tổng quan

Tổng quan

Đại học Fairleigh Dickinson (Fairleigh Dickinson University) là trường tư thục, được thành lập năm 1942. Khuôn viên chính tọa lạc tại Teaneck, New Jersey với gần 6,464 sinh viên theo học trong các chương trình đào tạo. Khóa học cử nhân được tổ chức đào tạo thông qua 3 trường: cao đẳng University: nghệ thuật, khoa học, nghiên cứu chuyên ngành; cao đẳng kinh doanh và cao đẳng nghiên cứu chuyên sâu. Đại học Fairleigh Dickinson có chương trình hệ sau đại học trong những lĩnh vực như kế toán, sinh học, hóa học, tâm lý học lâm sàng, kỹ thuật máy tính, thương mại điện tử, tài chính, lịch sử, quản lý, khoa học chính trị, tâm lý học v.v.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Fairleigh Dickinson University, Metropolitan Campus

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

79 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.42% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$19,250

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$14,320

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$41,154

BẬC CAO HỌC

US$41,700

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!