Fairfield University

Mỹ Mỹ

343 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Fairfield (Fairfield University) là học viện thiên chúa, được thành lập năm 1942 tại Fairfield, Connecticut với gần 5,000 sinh viên theo học. Trường có các chương trình cử nhân, cao học, giáo dục thường xuyên được tổ chức giảng dạy thông qua cao đẳng nghệ thuật & khoa học, trường kinh doanh Charles F. Dolan, trường điều dưỡng, trường kỹ thuật, trường sư phạm & ứng dụng chuyên ngành, cao đẳng đại học. Khóa học cao học đào tạo trong lĩnh vực giáo dục & ứng dụng chuyên ngành, điều dưỡng, kỹ thuật, nghiên cứu Hoa Kỳ học, toán học, kinh doanh, tài chính & kế toán.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Fairfield University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

51 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.23% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: College Board

US$4,467

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$15,150

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$49,080

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!