The Evergreen State College

Mỹ Mỹ

224 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Cao đẳng bang Evergreen (Evergreen State College) được chứng nhận là trường nghệ thuật tự do công lập tại Olympia, Washington. Trường thành lập năm 1971 với gần 4,500 sinh viên theo học hiện nay. Cao đẳng Evergreen cấp 1 bằng cử nhân nghệ thuật tự do & khoa học, thạc sỹ nghiên cứu môi trường, thạc sỹ hành chính công, thạc sỹ giáo dục, thạc sỹ sư phạm. Trường có khóa học đặc biệt và chứng chỉ sư phạm, chương trình Hoa Kỳ học.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại The Evergreen State College

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

20 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

8% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$15,753

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$5,985

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$26,325

BẬC CAO HỌC

US$24,980

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!